vrijdag, augustus 12, 2016

Stargate Healing: Helen van de collectieve wond

(heb je de algemene info over de Stargate Healing Bijeenkomsten eerst gelezen?)

Er zijn op dit moment verschillende collectieve wonden die ontstaan zijn in de ‘oude tijd’ (de 3e dimensie ontwikkeling), zoals bijvoorbeeld de collectieve vrouwelijke wond. Er is er echter één die we allemaal bij ons dragen: de wond van het afgescheiden zijn.

Tijdens de 3e dimensie-ontwikkeling, die we eind 2012 definitief afgesloten hebben, waren we op aarde in ‘quarantaine’: we waren grotendeels afgesloten van invloeden uit de kosmos. Dit was nodig om een aantal ontwikkelingen op aarde te kunnen volbrengen. We zijn diep de materie ingegaan, hebben het zelfstandige, mentale, rationele denken ontwikkeld en zijn al doende in contact gekomen met onze vrije aardse wil en de gevolgen die dat heeft op een plek in de kosmos waar ‘vaste’ materie het voertuig is. Dit was een zeer belangrijke en noodzakelijke fase in de aarde-ontwikkeling maar zoals voor alles geldt: elk licht werpt een schaduw. 

Door deze quarantaine zijn we in het donker geraakt, verstoken van het licht van onze oorsprong. In de mythologie is dat het verhaal van de val uit het Paradijs, welke het begin van de 3e dimensie-ontwikkeling markeert. De vele levens die wij allen in de 3e dimensie geleefd hebben, hebben de indruk in ons achtergelaten dat wij er alleen voor staan. We zijn daardoor vergeten wie wij zijn. 

We zijn dit niet alleen vergeten, het is ook een trauma, een pijnlijke wond: we zijn uit huis ‘verstoten’. En we reageren erop zoals dat past bij een trauma: sommigen voelen een diep verdriet maar weten niet waarover dat gaat (de pijnlijke herinnering is verdrongen), anderen zijn boos en verzetten zich met hand en tand tegen het bestaan van een goddelijk geestelijke wereld (ontkenning), weer anderen hebben de moed opgegeven dat ze ooit nog ‘thuis’ zullen komen en voelen zich eenzaam en hulpeloos (regressie) en velen willen wel geloven dat er ‘wonderen’ bestaan maar kunnen het niet (rationalisering)… iedereen reageert met een ander mechanisme.

Met hulp van de Stargate gaan we aan de slag met het helen deze collectieve wond. Deze Stargate Healing wordt begeleid door Hanos, een van de lichtwezens van de planeet Cheiron, waar ze gespecialiseerd zijn in het helen van collectieve wonden. Ik laat hem hieronder aan het woord:

Hanos (Cheiron):
De grootste collectieve wond op aarde is: het afgesloten zijn geraakt van de geestelijke wereld. De quarantaine die nodig was om het zelfstandige verstandelijke denken te ontwikkelen heeft jullie teruggeworpen op jezelf en je enerzijds geholpen te ontdekken welk licht het zelfstandige denken kan werpen maar jullie anderzijds in het donker gezet, diep de aardse materie in, zonder verbinding met de kosmos om je heen. Hierdoor zijn jullie niet alleen vergeten waar je vandaan komt maar ook gaan denken dat je het allemaal alleen moet oplossen. Om jullie enigszins bij te staan tijdens de quarantaine is indertijd de laag ‘geestelijk leiders’ gecreëerd, intermediairs tussen hemel en aarde die in contact stonden met het hogere en de mensen konden vertellen hoe ze hun leven moesten leiden. Deze laag is inmiddels bijna volledig opgeheven want het is nu de tijd om zelf weer de goddelijke leiding te voelen en ervaren: door je te herinneren dat jullie zelf god zijn (= ‘De Graal’) en zodoende je weer te her-verbinden (= re-ligie) met de geestelijke wereld, want ieders verbinding met de goddelijk-geestelijke wereld vindt plaats door zich te verbinden met het goddelijk-geestelijke in zichzelf.

Hoe het er op dit moment vanuit ons perspectief uitziet: jullie zitten in een huis, sommigen diep weg in een donker hoekje, bang of op z’n minst in verwarring, wringen je in allerlei bochten en voeren gesprekken over hoe je toch uit dat donkere huis kunt komen. Ondertussen staan alle deuren en alle ramen van het huis open, buiten is het licht en schijnt de volle zon. 

Door de vele levens die jullie geleefd hebben in het 3e-dimensie ontwikkelingsparadigma zijn jullie allemaal doordrenkt van de 3-dimensionale wetten. En erin verstrikt geraakt, gevangen geraakt in de eerste 3 dimensies. Jullie zijn echter allen multidimensionale wezens, jullie bestáán uit al die dimensies. De eerste 3 dimensies vormen je aardse manifestatie (fysiek lichaam, emotioneel lichaam en mentaal lichaam). Dit zijn echter de drie lichamen die elke incarnatie anders zijn. Ergo: dat is niet wie je BENT, dat is je aardse manifestatie op dit moment. De volgende keer dat je op deze planeet aarde verschijnt zien die lichamen er heel anders uit en ook alle vorige keren zagen ze er anders uit. Als je jezelf identificeert met je aardse manifestatie, ofwel: jezelf beperkt tot de eerste 3 dimensies, blijf je in gevangenschap. Dan zie je simpelweg de open deuren en ramen niet. Dan zie je het licht buiten niet, wat betekent: je ziet je eigen licht, je eigen goddelijkheid niet.

Het is de hoogste tijd dat we jullie gaan helpen om weer een bewust onderdeel te zijn van het samenwerkende organisme van bewustzijn dat de kosmos vormt. Daarvoor is het helen van deze collectieve wond nodig. Want je kunt weten dat je een goddelijk wezen bent, zolang die wond daar zit is het moeilijk ernaar te handelen. En daarvoor hebben jullie ons nodig want je weet niet hoe je dat zelf moet doen. Wij hebben die kennis wel. 

We beogen twee doelen met deze Healing: 
1. dat jullie je weer bewust worden van je eigen hogere macht (= je macht over je aardse voertuig) en 2. dat jullie jezelf weer als gelijk aan ons beschouwen en met ons gaan samenwerken.

Want let wel, wij doen dit niet alleen voor jullie. Voor ons is het net zo belangrijk hoe deze shift op aarde verloopt want wij vormen met elkaar een geheel dus wat er op aarde gebeurt heeft net zo veel invloed op ons als op jullie. Snap je? Wij hebben er veel belang bij alles wat wij kunnen in te zetten, om zodoende bij te dragen aan deze shift. Er zijn dingen die wij kunnen en jullie niet en er zijn dingen die jullie kunnen en wij niet… we hebben elkáár nodig om deze shift te volbrengen. We hebben samen te werken. Het belangrijkste dat wij niet kunnen: handelend optreden op aarde. Dat is jullie taak. 

Léonne’s werk is daar een mooi voorbeeld van: zij heeft ons nodig om haar informatie te verschaffen over de persoon die een afspraak bij haar heeft en die zij niet kent. Wij hebben haar nodig om deze informatie over te brengen want wij hebben geen aards lichaam en dus geen aardse stem. Dit principe geldt voor iedereen, welk ‘werk’ je ook doet op aarde. Werk tussen aanhalingstekens omdat we het hier niet uitsluitend hebben over hetgeen je doet tegen betaling van geld. Hieronder wordt ook verstaan: het werkt dat je aan jezelf verricht, want dat is altijd een bijdrage aan de ontwikkeling op aarde. Dat noemen wij ook ‘werk’. Samenwerken met de geestelijke wereld, met de niet-aardse, ‘on-stoffelijke’ wezens die wij zijn, is in wezen een vanzelfsprekendheid die van alle tijden is, alleen zijn jullie dat vergeten, wat heel begrijpelijk is. Denken jullie nu echt dat aarde alleen jullie zaak is? Pfffff, onbestaanbaar, naar de kosmische wetten. Niets staat op zichzelf en alles hangt met alles samen. Dus: jullie kunnen niet zonder ons en wij kunnen niet zonder jullie. Zo een-voudig. En ja, ik weet het, niet simpel voor jullie op dit moment… en toch: we kunnen dit niet zonder elkaar!

Maak niet de vergissing te denken dat iedereen nu helderziend of -horend moet worden. Elk mens neemt waar op een geheel unieke wijze. En de eerste stap op dit moment is het erkennen van je eigen goddelijke Zijn, erkennen van je gelijkwaardigheid aan ons en met ons gaan communiceren... dan gebeurt de rest vanzelf. Net als wanneer je op een feestje komt: als je met niemand praat gebeurt er niks… dus, laten we er een feestje van maken! Ik hoop je te ontmoeten, 

Hanos
~~~~~~~~~~


We gaan deze bijeenkomst op verschillende niveaus aan het werk:
  • begripsniveauJe verstand heeft het nodig te begrijpen wat er gebeurt zodat hij kan ontspannen en geen noodzaak voelt constant de boel onder controle (ofwel: binnen de 3e dimensie) te houden. Hierdoor kan hij zijn juiste plaats innemen in het geheel en is de toegang tot je hogere lichamen makkelijker.
  • praktischWat kun je in het dagelijkse leven doen om het stuur van je aardse voertuig in handen te nemen en mee te bewegen met en in het nieuwe (4e dimensie) trillingsveld.
  • energetischHeling van de collectieve wond met hulp van lichtwezens die de specialismen aanwenden die wij op aarde niet kennen en kunnen.

Deze bijeenkomst duurt ca. 4 uur
Investering: €75 (€65 excl. BTW voor ZZP’ers)
Data: zie agenda
Aanmelden: info@gidswerk.nl

Je kunt op de hoogte blijven van Stargate Healing bijeenkomsten:

Geen opmerkingen: