donderdag, april 18, 2013

30. Oude contracten

Wij zijn met velen op de planeet. Dat komt ondermeer omdat veel zielen graag nog losse draadjes af wilden hechten m.b.t. karmische zaken uit de oude tijd ­– het oude ontwikkelingsparadigma. Een aantal lopende thema’s in de ziele-ontwikkeling nog wilden afronden om in de nieuwe tijd met een schone lei te kunnen beginnen. Vanuit de wetenschap dat deze zaken opgeruimd wilden worden om de overgang naar de nieuwe tijd makkelijker of mogelijk te maken. Een vrije keus om schoon schip te maken en je voor te bereiden, waar massaal gebruik van is gemaakt.

Om deze oude thema’s aan te kunnen pakken heb je voorgeboortelijke afspraken gemaakt. Deze afspraken liepen tot eind 2012. Vergelijk het met een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Alleen heb je dit contract voorgeboortelijk afgesloten en daarom weet je dat niet meer.

Deze contracten kunnen gelden voor vele zaken in je leven: liefdesrelaties, vriendschapsrelaties, samenwerkingsverbanden, familieverbanden, projecten, huisvesting, werk, opleiding, noem maar op.

In de loop van 2012 werden vele oude contracten ontbonden, nieuwe aangegaan of oude contracten vernieuwd. Hoe dan ook kunnen de oude contracten niet voort blijven bestaan. Of je nu wilt of niet, of je het nu in de gaten hebt of niet, de oude contracten zijn verlopen.

Op welke gebieden dat in jouw leven geldt laat het leven je zelf zien. Wat werkt nog en wat niet? Wat loopt lekker, wat loopt voor geen meter? Waar houd je vast aan het oude bekende? Waar zit beweging in en wat houdt je gevangen?

Maak niet de vergissing te denken dat je faalt of iets verkeerd doet omdat een samenwerkingsverband (in de breedste zin van het woord) niet meer functioneert. Het klopt met je voorgeboortelijke besluiten dat het niet meer werkt. Jij bent zelf degene die de einddatum van dit contract bepaald heeft. Het is verouderd, het dient je niet meer. Doorgaan op de oude voet gaat ook niet meer. Wees dus niet bang om oude contracten, die je niet hebt kunnen vernieuwen, af te sluiten. Het is de (je) bedoeling.

Geen opmerkingen: