zaterdag, september 29, 2012

Kleine boodschapjes uit de geestelijke wereld – 18

Oorzaak of gevolg?
 
Alles wat je tijdens een leven op aarde in bruikleen krijgt, laat je ook weer achter als je de planeet verlaat. Dat geldt niet alleen voor je geld en je goederen, het geldt ook voor psychische, mentale en emotionele zaken. Huh?
Dat heeft te maken met een van de karmische wetten: de omstandigheden waarin je opgroeit zijn tegenovergesteld aan wat je komt leren. Hierdoor ontstaat bij jou de noodzaak om datgene wat ontbreekt, zelf te ontwikkelen, want er is niemand die het je geeft. Je krijgt het niet kado dus als je het wilt hebben, zul je het uit je eigen tenen moeten halen. En als je iets zelf ontwikkelt, is het van jou en neemt nooit meer iemand het je af: het staat je in al je volgende incarnaties ter beschikking.
Dus ja, je kunt zeggen dat het komt door je opvoeding dat je niet durft te voelen of dat je niet geleerd hebt om aan een ander te denken of dat je bol staat van de oordelen. Dat is waar, alleen je opvoeding is niet de oorzaak maar de aanleiding. Want je kwam met dit thema en je hebt er je ouders op uitgezocht. Zij verschaften jou precies de omstandigheden waardoor je thema actueel zou worden.
Alles wat je in de schoot geworpen krijgt heb je óf al in je rugzakje óf het is geen thema voor dit leven, dus word je er niet mee belast. En zoals niets in de (geestelijke) wereld vast staat, zo ook hier: soms maakt je bepaalde dingen mee in je jeugd alleen om dat wat je al in je rugzakje hebt weer bewust te maken. Jij bent de enige die weet wat op jou van toepassing is.

vrijdag, september 28, 2012

Kleine boodschapjes uit de geestelijke wereld – 17

Tegenstellingen

We hebben op dit moment op aarde te maken met groeiende tegenstellingen. Terwijl het velen steeds duidelijker wordt dat uniform onderwijs niet meer werkt, groeit het aantal regels waar ieder kind gelijkelijk aan moet voldoen. Terwijl steeds meer mensen zich in eerste instantie tot natuurlijke geneeswijzen wenden, worden regels ingevoerd om dit moeilijk te maken. Terwijl steeds meer mensen zaken zelf oplossen, bemoeit de politiek zich met de kleinste dingen. Terwijl het besef groeit dat deze planeet van ons allemaal is om de vruchten van te plukken, worden landbouwzaden gepatenteerd. Terwijl steeds meer mensen begrijpen dat de waarde van geld niet in verhouding staat tot wat gelukkig maakt, gaat het op het wereldtoneel over niet anders dan geld.
Hierdoor zou je kunnen zeggen: “Een Nieuwe Tijd? Laat me niet lachen. Kijk om je heen, maak jezelf niks wijs.” Toch klopt dit precies met het proces dat nu gaande is. De groeiende weerstand tegen de nieuwe orde heeft niet in de gaten dat zij zelf bijdraagt en het knappen van de bestaande orde. Door met alle macht te proberen de oude orde in stand te houden loopt de spanning op. Het is een natuurwet: als je maar lang genoeg aan de uiteinden van een elastiekje trekt dan knapt het. De tegenstelling is nodig om de spanning tot  een hoogtepunt te brengen. Dan pas volgt de doorbraak. Dat vraagt van ons maar één ding: doorgaan op de nieuwe weg!

donderdag, september 27, 2012

Kleine boodschapjes uit de geestelijke wereld – 16

Angst

Angst is een gezonde reactie op een levensbedreigende situatie. Het zorgt ervoor dat er allerlei stoffen in je lichaam worden geproduceerd die je fysiek en mentaal in staat stellen de levensbedreigende situatie het hoofd te bieden. Dit is een animale reactie.
Wij mensen hebben echter angst voor situaties die feitelijk niet levensbedreigend zijn. Dat gebeurt als zich situaties voordoen die ons herinneren aan traumatische* gebeurtenissen in het verleden, toen wij kleine kinderen waren die geheel afhankelijk waren van hun ouders (mensen zijn veel langer afhankelijk dan dieren). Dus als zo’n situatie zich voordoet in het hier en nu, komt ook het hele pakketje afhankelijkheid mee. Je bent ineens weer helemaal dat kleine kind. Hoe kom je daar uit?
Door er letterlijk uit te stappen. Het kleine kind dat verschijnt en jou overneemt is nl. geen fysieke maar een energetische gebeurtenis. Door letterlijk (dus met je lichaam) een stap opzij te doen stap je uit deze energetische hoedanigheid en kom je weer bij bewustzijn. Dan kan je enerzijds zien wat er gebeurt, anderzijds kan je adequaat, als volwassene, reageren op de situatie. Probeer het maar eens. Het werkt echt.
*een trauma = alles waar je als kind van geschrokken bent

woensdag, september 26, 2012

Kleine boodschapjes uit de geestelijke wereld – 15

Voor of tegen

De eerste golf nieuwe tijdskinderen (de Indigo’s, geboren tussen 1983 en 1995) bezit een bijzondere eigenschap: zij verstaan de kunst om zich te richten op waar zij vóór zijn en steken geen energie in waar zij tegen zijn. Dit is een nieuwe tijdseigenschap die we in de wereld hard nodig hebben. Want alles wat je aandacht geeft groeit, alles waar je je tegen verzet geeft even zoveel weerstand terug. Leg maar een kei in de branding: op die plek worden de golven alleen maar groter en wilder. Dus als wij werkelijk iets willen veranderen in deze wereld dan vraagt het van ons dat we onze aandacht en energie richten op wat wij wél willen. Tegen zijn is oude energie en geeft voeding aan wat je niet (meer) wilt.
(n.b. niet iedereen die tussen 1983 en 1995 geboren is is een Indigo, evenzo zijn er Indigo’s die buiten deze periode geboren zijn)

Ter aanvulling, n.a.v. vragen:
Na 1995 kwamen de kristalkinderen (aardezielen in een nieuw lichaam) en de sterrenkinderen (zielen uit andere ontwikkelingsstelsels). Dit zijn de kinderen die nu allerlei labels opgeplakt krijgen met afwijkingen. Op een goede dag zijn het er zo veel dat je niet meer van een afwijking kunt spreken, want dan vormen zij de grootste groep en de definitie van normaal = wat het meeste voorkomt.
Voor 1983 kwamen de wegvoorbereiders, zij werden geboren vanaf het einde van WO II. Druppelsgewijs werden het er steeds meer. Zij legden energetische paden waarover de nieuwe tijdskinderen konden gaan lopen. Zij hebben bv moeten vechten om hun gevoeligheid (HSP) of paranormale gaven een plaats te geven in het leven. Hiermee hebben enerzijds de weg vrij gemaakt voor nieuwe generaties, anderzijds kunnen zij hen vanuit eigen ervaring begeleiden.

dinsdag, september 25, 2012

Kleine boodschapjes uit de geestelijke wereld – 14

Geschiedenis

Wij zijn onze eigen voorouders. De geschiedenis, dat zijn wij en wij dragen die met ons mee. We herkennen onbewust de vibraties die gepaard gaan met een grote shift. Dit roept oude herinneringen in ons op. Onbewuste herinneringen aan grote overgangen in de geschiedenis van de planeet, zoals bijvoorbeeld de ondergang van Atlantis of het einde van Lemurië. En zonder dat je het in de gaten hebt denk je dat het net zo zal gaan als toen. Als je de ondergang van Atlantis hebt meegemaakt, denk je dat de shift die nu gaande is gepaard zal gaan met grote natuurrampen en bereid je je daar onbewust op voor. Als je het einde van Lemurië hebt meegemaakt, denk je onbewust dat het nu maar om één ding gaat: verlichting en ascension, zodat je de planeet kunt verlaten. Maar de geschiedenis herhaalt zich niet. Dat gebeurt alleen binnen één ontwikkelingsperiode. Deze overgang is weer net zo uniek als alle voorgaande overgangen van tijdperk naar tijdperk. Het unieke van deze overgang is dat wij die zullen maken binnen ons huidige leven en terwijl we in leven blijven. Dus dit keer hoeft niet de hele planeet eerst leeg geveegd te worden voor er een nieuwe orde kan ontstaan. Wij maken deze shift mee terwijl ons lichaam op alle niveaus wordt vernieuwd. Een wedergeboorte in je huidige leven. Natuurlijk zijn er ook zielen die er voor kiezen om deze overgang niet op die manier mee te maken. Zij zullen de planeet verlaten en in de nieuwe tijd in een nieuw lichaam geboren worden. Evenzo zijn er nu al zielen in een nieuw lichaam: de nieuwe tijds kinderen. 

zaterdag, september 22, 2012

Kleine boodschapjes uit de geestelijke wereld – 13

Zwart-wit

Al enige tijd is de magnetische aantrekkingskracht van de aardepolen aan het verminderen. Dit helpt ons uit de dualiteit te komen: de uitersten trekken minder hard aan ons. Toch zullen deze polen altijd blijven bestaan; we komen alleen in een situatie waarin we gaan begrijpen dat we niet hoeven te kiezen voor de een óf de ander. Eigenlijk gaan we van dualiteit naar polariteit: begrijpen dat we beide polen nodig hebben, dat deze elkaar in balans houden. Ondertussen is iedereen naarstig op zoek naar ‘het licht’. Weet dan dat élk licht zijn schaduw werpt. Als de zon schijnt is er schaduw, zo simpel. De kunst is om deze schaduw niet als ‘slecht’ te zien. De geschiedenis heeft geleerd dat uit alles wat wij ‘slecht’ noemen nieuwe ontwikkelingen en bewegingen zijn gekomen. Dat is hoe het hier werkt: er is altijd een reden (vaak een schaduw) waardoor je iets gaat veranderen en vernieuwen.

vrijdag, september 21, 2012

Kleine boodschapjes uit de geestelijke wereld – 12

Oordelen

Iemand veroordelen... we weten allemaal dat het niet werkt. Maar hoe komt dat eigenlijk? Dat begrijp je als je zou kunnen zien hoe een veroordeling er energetisch uit ziet.
Als je iemand beschouwd dan’ kijk’ je, zonder dat je dat in de gaten hebt, in een trillingsveld. Op het moment dat je ergens een waarde-oordeel over hebt, dan verschijnt er in dat veld een muur. Deze muur verkleint het gebied dat je kunt waarnemen. Het maakt degene die je waarneemt kleiner dan hij is. Je reduceert hem of haar tot wat in jouw straatje past. Alles wat daarbuiten valt kan je niet meer zien.
Dus door het vellen van een oordeel beperken we ons zicht op de werkelijkheid. Als we geen waarde-oordelen zouden hebben, zouden we allemaal veel meer waarnemen. Niet alleen buiten ons, maar vooral ook binnen ons. Want we denken dat het veroordelen van anderen ons grootste probleem is. Dat is het niet. Ons grootste probleem is dat we constant onszelf veroordelen. We maken onszelf dus kleiner dan we zijn.

donderdag, september 20, 2012

Kleine boodschapjes uit de geestelijke wereld – 11

Verleden heden toekomst

Leven in het Nu... we weten allemaal wat daarmee bedoeld wordt maar in de praktijk blijkt het een lastig ding. Dat komt omdat Nu onderdeel is van het aardse concept van lineaire tijd: verleden, heden, toekomst. Die delen kun je uit elkaar trekken: het verleden is voorbij en de toekomst is er nog niet. In de geestelijke wereld bestaat tijd niet. Daar is datgene wat wij tijd noemen: ontwikkeling. Als je het zo bekijkt kun je verleden, heden en toekomst niet uit elkaar trekken en als losse onderdelen beschouwen. Als iets uit het verleden niet is opgelost blijft het zich aandienen (herhalen) en is het Nu. Iets is pas verleden ontwikkeling (tijd) als het klaar is. En zolang het niet klaar is gebeurt het morgen ook (toekomst). Dan vallen verleden, heden en toekomst samen in de tijd (= ontwikkeling). Wordt je er duizelig van? Klopt: de linkerkant van je brein kan dit concept niet bevatten, je rechter wel.

maandag, september 17, 2012

Kleine boodschapjes uit de geestelijke wereld – 10

Liefde voor jeZelf

In elke dimensie is Liefde. In elke dimensie heeft die liefde een specifieke kwaliteit. In de 4e dimensie, die wij nu betreden op onze planeet, wordt de kwaliteit van die Liefde gekenmerkt door de Liefde voor het Zelf. Heb ik mijzelf genoeg lief om te mogen komen zoals ik ben? Vind ik mijzelf net zo belangrijk als een ander? Kan ik voldoende voor mijzelf zorgen om van daaruit er voor een ander te kunnen zijn? Heb een ander lief als uzelf is geen gebod, het is een wetmatigheid. Je kunt een ander niet meer en ook niet minder lief hebben dan jezelf. Uit de liefde voor ons zelf vloeit dan vanzelf de liefde voor alles en iedereen om ons heen voort. Dat is de belofte van de 4e dimensie. In die dimensie zal het lijden vooral voortkomen uit een gebrek aan Liefde voor het Zelf.

zondag, september 16, 2012

Kleine boodschapjes uit de geestelijke wereld – 9

 Help je hoofd

Ontwikkeling vindt plaats door eenzijdigheid. Alleen door je aandacht geheel en al op één specifiek deel van de werkelijkheid te richten en de rest uit het oog te verliezen kun je iets ontwikkelen. Op aarde hebben we in de afgelopen ontwikkelingsperiode het zelfstandige denken ontwikkeld. Alle aandacht was daarop gericht en inmiddels vinden we het gewoon dat het denken voorop staat. Deze ontwikkeling is nu aan z’n eind en daarom gaat het denken weer z’n eigen plaats innemen in het geheel. Daardoor lijkt het alsof ons hoofd niet meer goed werkt. Ons hoofd werkt echter prima, hij doet alleen niet meer wat we gewend zijn: de baas spelen en in z’n eentje de oplossing bepalen. Hij wil samenwerken met willen en voelen. Maar het hoofd vind dat afstaan van de ruimte ook een beetje moeilijk, dus hij tettert nog wel heel hard. Het willen en vooral het voelen doet dat niet. Daar moet je bewust voor gaan zitten en er naar luisteren. Je kunt je hoofd een handje helpen door dat te doen.

vrijdag, september 14, 2012

Kleine boodschapjes uit de geestelijke wereld – 8

Relaties

Als je je oude patronen en programmering aan het omzetten bent, gaan ook je relaties veranderen. Als jij het bekende gedrag niet meer vertoont zullen degenen met wie je omgaat geconfronteerd worden met een andere jij. Hoe een ander daarmee omgaat daar ga je niet over, maar hoe dan ook zal het niet meer worden zoals het was.
Er kan daardoor een situatie ontstaan waarin je niet meer met elkaar matched. Als een stekker en een stopcontact die niet meer passen waardoor er geen voeding meer doorheen kan. Als dat gebeurt wees dan dankbaar voor de tijd  die je met elkaar gedeeld hebt en vervolg ieder in vrijheid je weg. Misschien helpt het om te weten dat je voorgeboortelijk vaak afspraken met elkaar maakt voor een bepaalde tijd. En in de geestelijke wereld is tijd: ontwikkeling.

donderdag, september 13, 2012

Kleine boodschapjes uit de geestelijke wereld - 7

Stil staan

In een tijd dat alles heel snel gaat is het belangrijk om voldoende stil te staan bij wat er in je leven gebeurt. Doe je dat niet, dan wordt je al snel geleefd door de wereld om je heen. En kom je terecht in oude gewoontes en reacties, waarvan je dacht dat je die een tijdje geleden al achter je gelaten had en die gedoe veroorzaken. Voldoende tijd nemen om stil te staan geeft je de kans om aan te sluiten op wat het hoogste en het beste in jou wil. Dan leeft het leven jou niet, maar leef jij jouw leven.

Kleine boodschapjes uit de geestelijke wereld - 6

Jezelf kwijt

Als je jezelf in de afgelopen tijd bent kwijtgeraakt, ga dan niet op zoek naar ‘de oude’ want je zult hem niet vinden. Ben je uit het lood gegaan, zoek niet naar je oude evenwicht, het is er niet meer. Ben je de weg kwijtgeraakt, zoek hem niet terug want hij bestaat niet meer.
Hoe je het noemt maakt niet uit; dit gebeurt bij velen op dit moment. En het is precies de bedoeling, want daardoor kan je een nieuwe vorm aannemen, een nieuw evenwicht zoeken, een nieuwe weg vinden. Dus ga niet op zoek naar het oude, want als je je daar op richt vind je niks... Schep een nieuwe jij, je bent de (het) oude kwijt.

maandag, september 10, 2012

Kleine boodschapjes uit de geestelijke wereld - 5

Keuzes

Het is je geboorterecht om in jouw leven te kiezen wat jij wilt. Sterker nog: het is de bedoeling. Het is een belangrijk onderdeel van de weg die je gaat: durven kiezen voor datgene wat jouw leven dient.
Dan denkt je misschien: ja, maar juist de dingen die moeilijk of niet leuk zijn (dus de dingen die ik niet wil) zijn er om van te leren. Ja, dat is waar. En je mag erop vertrouwen dat, als er dingen zijn die je niet in je leven verkiest en ze ‘weg doet’, ze echt wel alsnog op je pad komen. The Universe provides us with everything we need.
Dus heb vertrouwen; jij mag jouw keuzes maken en het universum geeft je echt wat je nodig hebt (en dat is niet altijd hetzelfde als wat je nodig denkt te hebben).

zondag, september 09, 2012

Kleine boodschapjes uit de geestelijke wereld - 4

Bewegen

Wij zijn geneigd om pas in beweging te komen als we weten wat de ‘juiste’ beslissing is. Zolang we dat niet zeker weten doen we niks. Dit komt vooral omdat we bang zijn iets ‘fout’ te doen.
Vanuit de geestelijke wereld bezien bestaan er geen goede of foute bewegingen. Er is beweging of er is geen beweging. En beweging is ontwikkeling.
Dus ook als je het niet zeker weet (alsof dat al bestaat), kom in beweging. En als de beweging die je maakt niet uitpakt zoals je gewenst had, dan ben je toch verder gekomen: dan weet je dat dat ‘m niet is. En kun je bijsturen. Bijsturen gaat makkelijker als je in beweging bent.

zaterdag, september 08, 2012

Kleine boodschapjes uit de geestelijke wereld - 3

 Alles gaat zo snel

Op 22 september is de aarde volledig in de fotonengordel aangekomen. Dit betekent dat er meer licht beschikbaar is, en licht is bewustzijn. Tevens is rond die tijd de indaling van de 4e dimensie op aarde voltooid. De dimensies bestaan uit klanken. Elke dimensie is een hogere octaaf. En zoals een snaar met een hogere klank sneller trilt, gaat alles op aarde sneller trillen. Inclusief de vaste materie. Dat betekent dat deze beweeglijker wordt en zich sneller aanpast aan trillingen (wensen, gedachten, gevoelens, etc). Wij ervaren dat als: alles gaat zo snel. Dat is ook letterlijk zo. Creatieprocessen gaan steeds sneller. De werkelijkheid geeft steeds sneller vorm aan uitgezonden trillingen. Dat is mooi, maar houd er rekening mee dat er soms ook iets zichtbaar wordt wat je misschien minder mooi vindt... als je je bijvoorbeeld niet bewust was van wat je eigenlijk dacht of voelde.

donderdag, september 06, 2012

Kleine boodschapjes uit de geestelijke wereld - 2

Trouw

Opvallend vaak voorkomend thema: je wilt iets maar durft het niet te doen, je voelt iets maar durft het niet te zeggen, omdat je bang bent voor wat anderen daarvan zullen denken of vinden.
Daar kun je flink mee in de knoop komen te zitten want het laat je niet los. Dat kan ook niet, want wat in jou wil is van jou, dus dat kán je ook niet loslaten. En zolang je er geen uitdrukking aan geeft heb je gedoe in jezelf.
In je hoofd kom je er niet uit, want daar zit de angst en dat is meestal geen goede raadgever. Bovendien zijn we altijd maar voor één ding bang en dat is: het onbekende. Dus je komt er nooit uit want je weet niet wat er gaat gebeuren of hoe een ander reageert op wat je zegt of doet.
Uiteindelijk draait het om één vraag: ben je trouw aan jezelf, of ben je trouw aan een ander? De keuze is aan jou.

woensdag, september 05, 2012

Kleine boodschapjes uit de geestelijke wereld - 1

Oude programmering

Oude programmering die diep in je systeem zit steekt de kop op. Alles wat je niet meer dient of wat je belemmert jezelf uit te drukken in deze wereld zoals jij wilt, wil uit je systeem. Daarom steekt het de kop op. Het maakt zichzelf zichtbaar. Daardoor kan je zien dat er nog een restje zit wat ook opgeruimd wil worden. Maar het gaat nog en stapje verder... De tijd van ‘systemen’ is sowieso voorbij. Dus het gaat niet alleen om het schoonmaken en resetten van je systeem... in de nieuwe tijd werkt niets meer volgens een systeem. Het enige waar we ons eigenlijk op voor hoeven te bereiden is dat niets meer vast staat. Dat alles constant beweegt, met de (energetische) stroom mee en die stroom gaat, net als een rivier geen rechte weg.