donderdag, november 12, 2020

We hebben allemaal met corona te maken...

Zoals ik in mijn laatste nieuwsbrief schreef: "We hebben allemaal met corona te maken. Hetzij doordat je geconfronteerd wordt met het virus zelf, hetzij door de maatregelen of allebei. Als je er niet uitkomt wat de confrontatie die jij ermee hebt je wil zeggen dan gids ik je graag."

Ik doe geen karmische onderzoeken en zgn. 'readings' meer zoals ik dat tot eind 2017 heb gedaan. Wel kan ik je helpen en leren om vanuit het perspectief van de geestelijke wereld naar de omstandigheden in je leven te kijken en zo antwoorden te vinden op de vragen die je hebt. 

Als je een afspraak wilt maken, is het het handigst om een mail te sturen aan info@gidswerk.nl

Wat is waar?

Nog nooit hebben wij ons in een situatie bevonden waarin (bijna) iedereen toegang heeft tot (bijna) alles wat kenbaar is terwijl ook voor elke opinie, elk standpunt en zelfs elk ‘feit’ een ondersteunend betoog of ‘bewijs’ te vinden is. We snakken ernaar te ontdekken wat nou echt waar is, op allerlei gebieden. En juist omdat zoveel tegenstrijdige bewijzen vindbaar zijn komen we daar niet achter. Dat leidt tot polarisatie, welles-nietes, achterdocht en autoritair gedrag. Maar wat vraagt dit eigenlijk van ons?

Lees verder