vrijdag, juni 08, 2012

Voel je het gebeuren?

Wat je voelt en werkelijk wilt wordt steeds duidelijker in jezelf en alles wat daar niet bij past wordt steeds ondraaglijker. Ik zie mensen grote beslissingen nemen; om nu eindelijk eens te stoppen met dit of juist te beginnen met dat. Er worden grote knopen doorgehakt. In deze weken waarin opeenvolgend de zonsverduistering (20/21 mei), maansverduistering (4 juni) en Venusovergang (5/6 juni) plaatsvinden* spant de hele kosmos samen om ons te helpen datgene te doen (kiezen) wat ons leven dient en voedt, en datgene te (durven) laten waar we benauwd, moe, somber en verdrietig of ziek van worden. Ook de galactische Tzolkinkalender van de Maya’s geeft deze beweging weer.

Twee zaken kunnen ons daarbij danig in de weg zitten: het rationele denken (wat ik hieronder voor het schrijf-gemak aanduid met ‘het hoofd’) en de van buitenaf opgelegde structuur van onze maatschappij.

Aan dat eerste kan je zelf veel doen. We zijn gewend geraakt om besluiten te nemen met ons hoofd. Maar ons hoofd is daar eigenlijk niet geschikt voor. Want in het denken wikken en wegen we, alles heeft voor en nadelen, mitsen en maren. Ons hoofd wil zeker weten dat de uitkomst ‘goed’ is, garanties dat het niet ‘verkeerd’ gaat... maar die garanties bestaan niet in het leven, dus je blijft maar piekeren en je komt er niet uit. Op wereldschaal is het inmiddels heel duidelijk dat de oplossingen niet te vinden zijn in het rationele denken. Het is te beperkt, maar ook te liefdeloos.

Hoe dan?
Waar het nu om gaat is dat we hoofd en hart weer hun eigen plaats in gaan laten nemen. Dat betekent dat we een besluit nemen met het hart en ons hoofd gebruiken voor de uitvoering. Maar hoe doe je dat, hoe kom je op dat andere been, wat zo lang niet gebruikt is? Gebruik je hoofd om de verschillende mogelijke besluiten (scenario’s) en de verschillende kanten van je dilemma helder te krijgen. Ga vervolgens rustig zitten, doe je ogen dicht, en stel je achtereenvolgens deze scenario’s voor als in een droom. (Je kent dat wel: in een droom is een hele situatie in een split-second duidelijk.) Neem waar wat er met je gebeurt bij ieder scenario: word je er blij van, krijg je er ideeën door, word je er warm van, gaat je motortje er van lopen, kortom: kom je er innerlijk van in beweging? Of wordt je er verdrietig, somber of koud van of gebeurt er zelfs helemaal niks, komt er van binnen niets in beweging? Dan heb je je antwoord, dan weet je wat je eigenlijk wilt. En diep van binnen weet je ook dat jij in jouw leven alleen mee kan bewegen met wat jou in beweging brengt, waar jouw motortje van gaat lopen. Dan heb je de wind in de rug. Iets doen wat ingaat tegen wat je eigenlijk wilt heeft het tegenover gestelde effect: je roeit tegen de stroom in, het kost veel energie en je raakt er uitgeput en moedeloos van.

Is het zo eenvoudig? Ja, het is echt zo eenvoudig. Probeer het maar eens... je zult er versteld van staan. Heb je zo maar, in een split-second, het antwoord waar je al weken of langer over loopt te piekeren en waar je maar niet uit komt.

Als je op deze manier gevoeld hebt waar jouw hart van gaat zingen, nu je weet wat je ten diepste wilt, is het belangrijk om dit weten te markeren, want nu gaat je hoofd in opstand komen (het is tenslotte al zo lang gewend te mogen beslissen). Ja, maar... en dan komt de hele riedel. Stel je hoofd gerust. Praat tegen je hoofd, zeg hem dat het oké is, dat hij heus niet altijd alles hoeft te weten en ook niet overal verantwoordelijk voor is, dat jouw hart heel goed weet wat goed voor je is. Heb compassie met je hoofd: hij moet tenslotte een stapje terug doen, is niet meer de baas en dat is helemaal niet zo makkelijk. Vertel je hoofd dat jij nu dit besluit genomen hebt en vraag het mee te doen het verstandig uit te voeren, want daar is je hoofd heel goed in. Stel je hoofd ook gerust als het bang wordt, want daar is hij ook heel goed in. Voel het vertrouwen in je hart, dat jij echt alleen gehoor kunt geven aan wat jou in beweging brengt en vertrouw er op dat dat voor jou op dit moment in je leven het ‘goede’ is. En dat je altijd bij kunt sturen; als je eenmaal in beweging bent gaat dat makkelijker dan wanneer je stil staat.

In veel gevallen gaat het om angst, waardoor we geen besluit kunnen nemen (en dus stil staan). Want we zijn bang om het verkeerde besluit te nemen. Vanuit de geestelijke wereld gezien bestaat er niet zoiets als een verkeerd of een goed besluit. Vanuit de geestelijke wereld is er beweging of geen beweging. En beweging is ontwikkeling. Dus vanuit dat oogpunt gezien kun je zelfs beter een zogenaamd ‘verkeerd’ besluit nemen, want dan ben je tenminste in beweging en leer of ontdek je iets (bijvoorbeeld dat iets toch niet werkt). En dan ben je verder gekomen. Dus ik zeg: voel je angst en doe het toch. (Bang zijn is trouwens veel minder erg dan we denken, maar dat terzijde.)

Durf te doen waar jij warm van wordt, ook al gaat dat in tegen alles wat verstandig lijkt, moet of hoort. Dan zul je merken dat een groot deel van de dingen, waarvan je dacht dat het niet kon, toch blijken te kunnen. Daar ontstaat magie in het leven, creatie, er ontstaat iets wat je niet had kunnen bedenken.

Toch blijven er ook zaken die te maken hebben met hoe we onze maatschappij ingericht hebben, die je van buitenaf iets opleggen wat je niet wilt (hoewel dat er minder zijn dan we denken). Maar ja, de maatschappij, dat ben jij. Dus wij kunnen maar een ding doen en dat is beginnen met luisteren naar wat ons hart ons ingeeft en dan zal op den duur de maatschappij niet anders kunnen dan mee veranderen en daar vorm aan geven. En we zitten op dit moment op het kantelpunt naar een kritische massa. En een kritische massa is een magisch ding.... het veroorzaakt bewegingen die we ons niet voor kunnen stellen. Vanaf 24 juni is er een kosmische stand die deze beweging nog verder helpt en het mogelijk maakt om oude structuren te vernieuwen.*
Dus... doe mee, create this critical mass!


* zie voor een heldere beschrijving van deze kosmische bewegingen en de betekenis ervan het artikel van Manuela van der Knaap.