woensdag, juli 17, 2013

31. Elasticitijd

Tijd is niet meer wat het was. Tijd gedraagt zich niet meer zoals we gewend zijn. Tijd was tot nu toe verbonden aan de fysieke wereld waardoor het een strak en onbeweeglijk frame was. Je werd erdoor gedicteerd. De nieuwe tijd gedraagt zich anders; het is beweeglijker. Elastisch. Het doet dingen die we niet gewend zijn en waar we geen concepten voor hebben. De nieuwe tijd is verbonden aan de hartpuls i.p.v. de fysieke wereld. Als je mee beweegt op de impulsen van het hart, dan beweegt de tijd met je mee en staat je tot dienst. Dan kan er in heel korte tijd ineens heel veel gebeuren en heb je zomaar tijd over. Je hebt het niet meer druk en toch ‘doe’ je niet minder en vaak zelfs meer dan voorheen. Op een wonderbaarlijke en (voor ons verstandelijke denken) onbegrijpelijke manier kunnen zaken ineens heel snel gaan en dat past niet in het concept dat wij hebben over hoeveel er in een bepaalde tijd kan gebeuren. Daardoor sta je niet meer onder tijdsdruk.
Als je op dit moment wel last hebt van tijdsdruk dan vertelt dat je, dat je meer zou mogen luisteren naar je hart. De wijsheid van het hart is van een totaal andere orde dan de wijsheid van het denken. Het hart kent meer vertrouwen dan het denken. Het hart durft wegen in te slaan waarvan het niet van te voren weet waar het toe leidt. Het denken wil dat van te voren weten en durft niet te vertrouwen op een ‘goede’ uitkomst. Hierdoor ontstaat ongeduld. En ongeduld = gebrek aan vertrouwen. Dit ongeduld wil zaken in het oude tijdsframe stoppen, maar dat bestaat niet meer. Door dat te doen, stop je zaken letterlijk in de oude tijd, in het verleden dus. En ondertussen gaat de nieuwe tijd door... daardoor ontstaat frictie.

donderdag, april 18, 2013

30. Oude contracten

Wij zijn met velen op de planeet. Dat komt ondermeer omdat veel zielen graag nog losse draadjes af wilden hechten m.b.t. karmische zaken uit de oude tijd ­– het oude ontwikkelingsparadigma. Een aantal lopende thema’s in de ziele-ontwikkeling nog wilden afronden om in de nieuwe tijd met een schone lei te kunnen beginnen. Vanuit de wetenschap dat deze zaken opgeruimd wilden worden om de overgang naar de nieuwe tijd makkelijker of mogelijk te maken. Een vrije keus om schoon schip te maken en je voor te bereiden, waar massaal gebruik van is gemaakt.

Om deze oude thema’s aan te kunnen pakken heb je voorgeboortelijke afspraken gemaakt. Deze afspraken liepen tot eind 2012. Vergelijk het met een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Alleen heb je dit contract voorgeboortelijk afgesloten en daarom weet je dat niet meer.

Deze contracten kunnen gelden voor vele zaken in je leven: liefdesrelaties, vriendschapsrelaties, samenwerkingsverbanden, familieverbanden, projecten, huisvesting, werk, opleiding, noem maar op.

In de loop van 2012 werden vele oude contracten ontbonden, nieuwe aangegaan of oude contracten vernieuwd. Hoe dan ook kunnen de oude contracten niet voort blijven bestaan. Of je nu wilt of niet, of je het nu in de gaten hebt of niet, de oude contracten zijn verlopen.

Op welke gebieden dat in jouw leven geldt laat het leven je zelf zien. Wat werkt nog en wat niet? Wat loopt lekker, wat loopt voor geen meter? Waar houd je vast aan het oude bekende? Waar zit beweging in en wat houdt je gevangen?

Maak niet de vergissing te denken dat je faalt of iets verkeerd doet omdat een samenwerkingsverband (in de breedste zin van het woord) niet meer functioneert. Het klopt met je voorgeboortelijke besluiten dat het niet meer werkt. Jij bent zelf degene die de einddatum van dit contract bepaald heeft. Het is verouderd, het dient je niet meer. Doorgaan op de oude voet gaat ook niet meer. Wees dus niet bang om oude contracten, die je niet hebt kunnen vernieuwen, af te sluiten. Het is de (je) bedoeling.

dinsdag, maart 12, 2013

29. Liefde voor jeZelf

In de 4e dimensie is het sleutelbegrip: Liefde voor jeZelf. De 4e dimensie gaat over het liefdevol uitdrukken van jezelf in de wereld. Jezelf met alles erop en eraan. En uit deze Liefde voor jezelf volgt als vanzelf Liefde voor de wereld om je heen, want je kunt je naaste niet minder (en ook niet meer) liefhebben dan jezelf. Dat is een kosmische wet.

Problemen die je ondervindt in je leven zijn in deze nieuwe ontwikkeling – de ‘nieuwe tijd’ – terug te voeren op een gebrek aan liefde voor jezelf. Op dit moment is dat in vele levens zichtbaar als een botsing tussen het mannelijke en het vrouwelijke principe. Beiden hebben last van een gebrek aan liefde voor zichzelf. Het drukt zich alleen op verschillende manieren uit. Het mannelijke en het vrouwelijke raken daarbij precies elkaars zwakke punten aan.

Het mannelijke is naar buiten gericht, het vrouwelijke naar binnen. Alle gebrek aan Liefde voor zichzelf wordt door het mannelijke naar buiten gericht. Dus alle oordelen die het mannelijke over zichzelf heeft, alle gevoelens die er niet mogen zijn, alles wat zich niet mag uitdrukken maar wat er toch is ondanks zichzelf, wordt op buitenwereld geprojecteerd. Alle gebrek aan liefde voor zichzelf wordt door het vrouwelijke naar binnen gericht. Dus het vrouwelijke neemt deze projecties in zich op als ‘waar’ en van haar. Omdat het mannelijke daadkrachtig is en het vrouwelijke beschouwend, is het logisch dat deze dynamiek door het mannelijke in beweging wordt gezet.

Van het mannelijke wordt gevraagd om vanuit liefde voor zichzelf  (mag ik komen zoals ik ben) verantwoordelijkheid te nemen voor wat van hem is. Van het vrouwelijke wordt gevraagd om vanuit liefde voor zichzelf (mag ik mijzelf zien zoals ik ben) geen verantwoordelijkheid te nemen voor wat niet van haar is. Want Liefde voor jezelf leidt tot groei. En zowel jezelf niet nemen zoals je bent als jezelf nemen zoals je niet bent leidt tot stagnatie. Het mannelijke kan niet groeien doordat het niet op zich neemt wat van hem is, het vrouwelijke kan niet groeien omdat het iets op zich neemt wat niet van haar is. Het mannelijke blijft daardoor in beweging ‘alsof er niks aan de hand is’, het vrouwelijke komt erdoor in een verlamming.

Hoe ligt de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke in jou? Aan welk principe heb je te werken om deze twee in balans te krijgen? Het leven laat het je zien.

maandag, maart 04, 2013

Korte reacties

Ik zou veel tegen je kunnen zeggen, benoemen en met je delen. Maar het enige wat ik echt tegen je wil zeggen is, Dank je wel Leonne! Dank je wel dat jij op mijn pad kwam, fijn dat de kosmos dat geregeld heeft :-) En nu de uitdagingen groter worden, of beter gezegd ik mezelf beter leer kennen, de sessie bij jou mij helpt om verder te komen in mijn proces wat ik met vertrouwen nu aan kan gaan. Angsten mag zien en niet meer weg hoef te lopen of hoef te verstoppen. Nogmaals dank je wel! 
Liefs Anke

Mijn bezoek aan Léonne is heel belangrijk geweest voor mij en mijn proces in zelfontwikkeling.
Ik kwam bij haar met nogal wat levensvragen, dingen waar ik herhaaldelijk tegenaan liep en waar ik ondanks veel zelfonderzoek niet uitkwam. Léonne heeft de angel eruit gehaald voor mij! Door Léonne kwam ik te weten dat de oorzaak van mijn problemen oorsprong hebben in een vorig leven. Dit heeft Léonne gedaan door het mij gewoon te vertellen, zonder doekjes erom te winden. Geen regressie kwam eraan te pas. Léonne schetste gebeurtenissen van dat vorig leven, die ik inhoudelijk niet kon herinneren, maar het gevoel dat erbij kwam kijken herkende ik maar al te goed. Puzzelstukjes vielen op z’n plaats. Hierna zijn we aan de slag gegaan hoe ik de problemen waar ik nu tegenaan liep te lijf kon. Léonne drukte mij op mijn hart dat het nu vooral belangrijk is vooruit te kijken, weten wat ik nodig heb en waar ik naartoe wil. Dit in plaats van terug te kijken en te ‘blijven hangen’ in de pijn en verdriet van de gebeurtenissen in het vorige leven.
Na 6 maanden ben ik nog een keer naar Léonne toegegaan, niet echt met een hulpvraag, maar ergens had ik het gevoel dat het goed zou zijn nog een keer te gaan. Dit gevoel bleek juist. Mijn ontwikkeling had een enorme spurt gemaakt, ik voelde dit ook zelf. Léonne kon aan mij zien (aan mijn energieveld om me heen) dat ik het trauma van het vorig leven al zowat had overwonnen. Deze bevestiging was super. Nu kon ik verder, verder met ‘wat de bedoeling is’ hier voor mij. Weer kon Léonne helder voor mij schetsen ‘wat de bedoeling’ dan nou eigenlijk is, en hoe ik hiermee aan de slag kan. De sessies bij Léonne zijn voor mij precies op het juiste moment gekomen, ik vertrouw er inmiddels volledig op dat het ook niet anders kan dan dat je op het goede moment bij Léonne aanklopt.
I.T.

Mijn ervaring met het gidswerk van Léonne is dat de uitkomst erg confronterend was, maar wel erg relevant. Het zorgde ervoor dat ik mijzelf begreep en me bewuster werd van wat er in mij speelde. In de eerste weken na de afspraak waren mijn gevoelens sterk aanwezig en wist ik (nog) niet goed hoe ik ze moest plaatsen. Hierna leek het echter alsof ik deze steeds meer een plekje kon geven. Soms zijn er dingen die je liever niet wilt horen of weten, omdat ze bijvoorbeeld pijn doen of confronterend zijn. Deze dingen gaan niet weg als je er niet naar luistert, je hebt er alleen geen controle over. Door ze onder ogen te zien, kan je het accepteren of loslaten.
Wat het precies is, hoe het werkt, wat het doet kan ik niet uitleggen. Maar er is 1 ding wat ik zeker weet; het heeft gezorgd voor een keerpunt in mijn leven, waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds erg dankbaar voor ben.
LvS

Lieve Léonne, wat was jij weer opperbest. Wat geef jij de mensen toch immens veel. Wat een dankbaarheid vervult ons dan, dat we mogen weten, weten hoe het zit, verklaren wat anders verborgen blijft of veel langer duurt voordat het duidelijk wordt. Jij maakt draaglijk wat met het blote oog niet te dragen lijkt. Jij geeft vertrouwen. Jij geeft een achtergrond aan het geheel. Eentje die je de rest van je leven bij zal blijven. En natuurlijk blijft het aardse verdriet maar jij voegt er wat aan toe. Tsjonge jonge jonge. Geen woorden voor.
Ingrid

Je kunt als mens zelf voelen wat je levenspad of je levensmissie is. Maar op het moment dat een ander de spiegel wil zijn voor je ziel, dan lijkt het bewustzijn daarvan werkelijkheid te worden. Jij, Léonne, hebt door jouw wijze van reading mij bevestigd in wat ik te doen heb in dit leven. En mijn missie wordt met de dag meer vlees en bloed. Jouw gidswerk was heel bijzonder: ik herkende alles wat je mij aandroeg en verwonderde mij tegelijkertijd over de precisie van datgene wat je nooit had kunnen weten en toch zo nauwkeurig als Zwitsers uurwerk. Ik heb mij daardoor bevestigd, gesterkt en gezien gevoeld. Dat doet een mens (en de mensheid) goed. Dank daarvoor.
Farida

Na mijn - voorlopige laatste - cursus in Duitsland, waarna ik mij Autorised Dierentolk mocht noemen, had ik met Léonne eind januari 2012 een afspraak. Ik wilde graag weten of ik op de goede weg zat en of mijn moeder al helemaal over was. Léonne zag als eerste een roedel honden, daar kreeg ik kippenvel van en was voor mij het teken dat ik op de goede weg zat. Mijn moeder is gewoon heel dicht bij mij en helpt mij met heel veel dingen. Zij vindt het leuk om ook hiervan te leren, dat was in haar tijd not done.
Mijn gesprek met Léonne heeft mij veel aha momenten bezorgd. Wat ook heel fijn was dat alles werd opgenomen zodat ik het gesprek altijd weer kan beluisteren. Dit gesprek met Léonne was het mooiste wat ik heb meegemaakt. En ik weet zeker dat er nog meer gesprekken zullen volgen.
Léonne nogmaals hartelijk dank voor jouw antwoorden op mijn vragen.
Dier (vriendelijke) groet,
Marijke van Donk-Hallewas

Door mijn sessie bij jou heb ik duidelijkheid gekregen over mijn ontwikkeling op spiritueel niveau en antwoord op vragen, waar ikzelf geen antwoord op wist. Ook een bevestiging wat mijn taken zijn in dit leven.
Ik vind dat jij de mensen op een zeer liefdevolle manier uitleg geeft waarom en waardoor zij bepaalde problemen doormaken.
Jij hebt een prachtige taak hier. Ga zo door!!
Lieve groeten,
Trix

Ik kan Léonne enorm aanbevelen als intermediair die je op een integere en zuivere manier begeleid in het in contact treden met je gids(en) dan wel ondersteunt bij het verder ontwaken van sluimerend bewustzijn. Een bezoek kan voeding voor jaren zijn leert mijn ervaring. Voor mij betekende het eerste bezoek aan Léonne dat ik met een schat aan informatie naar huis ging waar ik, achteraf gezien, drie jaar lang veel ontwikkelingsstappen door heb laten inspireren. Niet eens altijd actief. Maar bij mijn tweede afspraak, drie jaar later, werd mij duidelijk hoezeer de inzichten van het eerste consult doorgewerkt hadden in mijn zelfvertrouwen om nieuwe talenten te ontwikkelen en vermogen om karmische bagage te doorgronden en los te laten.
O. te A.

Lieve Léonne, een bezoek aan jou is als een warm bad. Zuiverheid, herkenning, verruiming en vernieuwing in je blik naar binnen, een leermoment. Dit ondervond ik ook in hoge mate bij het lezen van al jouw zo waardevolle en wijze berichten.
Marielou

Een mystieke ervaring in het buitenland bracht mij onverwacht in contact met de geestelijke wereld waar ik wel in geloofd had, maar waar ik veel te nuchter voor was om te beseffen dat deze ook echt werkelijkheid was. Ik mocht onder andere ervaren dat het universum uit een scheppende kracht van onvoorwaardelijke liefde bestaat die door ons allen stroomt en ons met elkaar verbindt. Een aantal weken mocht ik deze liefdes-energieën en dit licht in mijn dagelijkse leven (als gewone huisvrouw en moeder) ervaren en verwerken.
Deze ervaring zette mijn hele leven op z'n kop.  Alle overtuigingen en alle waarden waar ik mijn leven aan vast had vast gehouden  werden door elkaar geschud. Ik was immers zonder een God, maar wel met vertrouwen in de Go(e)dheid van het leven, opgevoed.
Wie was ik nu eigenlijk?? En hoe zat dit leven nu in elkaar?? Een existentiele crisis....
Tja en op zo'n moment bracht een vriendin mij het adres van Léonne.
Léonne had een heel prettig contact met mijn gids en kon haarfijn en in zeer heldere bewoording de boodschap van mijn gids aan mij overbrengen. Dit gesprek heeft mij weer op de rails gezet en mij een dieper inzicht in mijzelf en het leven gegeven.
Het is vooral de doorleefde wijsheid van Léonne zelf, die de woorden van mijn gids meteen ook in praktische tips omzetten. Zo reikte ze mij specifieke parabels van Jezus, bijzondere boeken van Rudolf Steiner, maar ook een praktische dagelijkse reinigings-oefening aan. Haar liefdevolle houding vol mededogen en haar zorgvuldige woordkeuze maken een sessie bij Léonne tot heel bijzondere ervaring.
Annemarie

Het is moeilijk als je niet zo goed in de gaten hebt dat je, met alle goede bedoelingen, telkens hetzelfde vertrouwde karrenspoor kiest. Dat spoor is bekend, heb je eerder gedaan. Ineens, of zo lijkt het dan, werkt het niet meer. Je bent in een andere levensfase beland, of, zoals bij mij, leek het alsof het vertrouwde karrenspoor mij mijn weg verder liet vervolgen, maar ik draaide eigenlijk cirkeltjes: telkens kwam ik weer op hetzelfde kruispunt. Een blinde vlek zogezegd. En zo komt hetzelfde proces steeds heftiger in je leven terug, totdat je moe wordt, en beschadigd raakt door botsingen met de andere weggebruikers. De vraagstelling die Léonne van je vraagt, zet je weer even stil, eerlijk kijken naar het proces vanuit jezelf, niet vanuit je omgeving met al die botsautootjes. En Léonne kan daardoor beter een verbinding maken met hen die je lief zijn, en die vanuit een andere dimensie je omringen. Je eigen lieve wegenwacht. En daar ben ik dankbaar voor.
Agnes

Mijn eerste bezoek aan Léonne is er een geweest die ik vermoedelijk nooit meer zal vergeten. Wat zij je kan meegeven is uniek, verhelderend en een werktuig voor jezelf om verder mee te gaan. Op het moment dat ik noch bos, noch boom, noch blad zag, liet ze me weten wat mijn unieke kern als mens is. Mijn karma, mijn gave, mijn patronen en boven alles: mijn zielsverlangen. Er viel een kwartje ... zodanig dat zelfs in de euro tijd het een kwartje gebleven is. En dat wil wat zeggen !
Op rustige, nuchtere en soms ook wel komische wijze laat ze jou kennis maken met een andere wereld. Door slechts stil te zijn en te luisteren weet ze op zeer kritieke vraagstukken een antwoord te geven. Hoe fijn en makkelijk is dat ! (voor ons uiteraard). Ik ben erg blij dat er mensen zoals Léonne zijn die op onbaatzuchtige wijze bereid zijn een ander verder te helpen.
Ik hoop dat zij haar unieke gave, kracht en wijsheid nog heel lang kan blijven doorgeven, want daar wordt deze wereld letterlijk een stukje beter van !
Anouschka

Wat heb jij ons met je huisbezoek ongelooflijk veel van waarde gegeven. Het geeft houvast, stevigheid. Precies waar het aan ontbrak. Dat leer je niet in de opvoedingscanonboeken. Super. En het werkt allemaal als een tierelier. Het energieveld wat je neerzet. Dat kinderen behoefte hebben aan een krachtige invulling. De vader- en moederrol. Eeuwige dank Léonne, of in de woorden van mijn vader die tijdens een sessie bij jou doorkwam, wat fijn dat u dit werk doet.
I. de K.

Dankbaar
Met beide benen op de grond
Starend naar mijn spiegelbeeld
Kijk ik mijzelf vol verwondering aan
Van bewondering val ik even stil
Voel de flarden van het licht in mij
De glimlach rond mijn mond
Laat mij stralen
Het licht dat zich een weg naar buiten baant
Ik ben niet degene die ik dacht te zijn
Ik ben als de zon
Ik ben licht
Ik ben warmte
Ik ben de oorsprong
Ik ben krachtig 
Ik ben een zekerheid
Ik ben er altijd al geweest
En ik zal voor altijd blijven stralen
Als stralend middelpunt
Jaap 


Ik wil je even laten weten hoe het met mij gaat. Het gaat heel erg goed: ik voel me fantastisch, innerlijk rustig en gefocust. En vol vertrouwen. Mijn houding heeft ook onmiddellijk gevolgen; ik word bijvoorbeeld anders behandeld door mensen/collega's. Met meer respect. Dat was een van de dingen die ik miste. De zaken lijken meer in evenwicht: zoals ik het voel zo gaat het nu ook/klopt het nu ook (binnen met buiten).
Ik ben dankbaar dat ik jou heb mogen vinden en ontmoeten en het is heel bijzonder wat je voor mij en met mij gedaan hebt.
H.B.

Ben ontzettend dankbaar dat ik jouw prachtige manier van coachen heb mogen ervaren. Daardoor voelde ik mij zo 'gezien'. Heb daar veel van geleerd inzake mijn eigen coaching naar anderen.
C.I.