donderdag, november 12, 2020

Wat is waar?

Nog nooit hebben wij ons in een situatie bevonden waarin (bijna) iedereen toegang heeft tot (bijna) alles wat kenbaar is terwijl ook voor elke opinie, elk standpunt en zelfs elk ‘feit’ een ondersteunend betoog of ‘bewijs’ te vinden is. We snakken ernaar te ontdekken wat nou echt waar is, op allerlei gebieden. En juist omdat zoveel tegenstrijdige bewijzen vindbaar zijn komen we daar niet achter. Dat leidt tot polarisatie, welles-nietes, achterdocht en autoritair gedrag. Maar wat vraagt dit eigenlijk van ons?

Lees verder


Geen opmerkingen: