maandag, augustus 15, 2016

Weet je je plaats?

De nieuwe Nieuwsbrief is verschenen. 
Heb je 'm niet ontvangen in je mailbox? 
Hier kun je 'm lezen en je aanmelden zodat je 'm in het vervolg direct ontvangt.


Weet je je Plaats?

“De wereld staat in brand”, zei iemand tegen me na de meest recente aanslagen. En: “of de geestelijke wereld er niets over te zeggen heeft?” Toen ik dat aan ‘mijn jongens boven’ vroeg zeiden ze: hebben we al gedaan. Dat verwees naar het korte maar krachtige stukje dat ze schreven n.a.v. de aanslagen in Parijs (nov. 2015):

Na deze gebeurtenissen is het heel belangrijk dat je je plaats weet, zeggen mijn gidsen. Wat ze daarmee bedoelen?
"Weten wat je plaats is betekent weten wat jouw gave is, hetgeen jij aan de wereld te schenken hebt... en dat met alle liefde die je in je hebt doen. Dat kan van alles zijn: zingen, koken, vriendelijk zijn, een goed gesprek voeren, noem maar op.
Want jullie kunnen niet allemaal naar Parijs om te helpen en jullie zijn ook niet (allemaal) in staat concreet iets te doen aan het geweld, maar jullie kunnen wel allemaal je geschenk in de wereld zetten, als tegenwicht naast de ellende en de pijn. Dan ben je minder onmachtig, want je kunt iets doen. Iets wat alleen jij kan. Schijn je licht, zet het neer want donker is het ontbreken van licht."

Je plaats weten, weten wat je kunt, wie je bent, weten waar je plaats wel en niet is, die plaats innemen en je licht laten schijnen… allemaal zaken die thuishoren in de 4e dimensie. Ging het in de 3e dimensie over uniformiteit (allemaal op dezelfde manier leren op school, iedereen dezelfde behandeling bij een bepaalde ziekte, allemaal aan dezelfde maatstaven en regels voldoen, alles en iedereen over één kam geschoren); in de 4e dimensie gaat het om uniciteit. Juist anders zijn, jouw unieke plek innemen. Want wij vormen met elkaar een weefsel van bewustzijn en in dat weefsel heeft elk steekje een unieke plek en is elk steekje even belangrijk. Ofwel: jij bent een uniek steekje in dat weefsel en als je die plek niet inneemt vallen er gaten en valt op den duur het hele weefsel uit elkaar. Dat is wat je nu ziet in de wereld: heftige pogingen om ervoor te zorgen dat men allemaal naar dezelfde regels leeft en voldoet aan dezelfde maatstaven. Dat zorgt voor gaten en scheuren. Dit proces hoort bij de ondergang van een oude en de opkomst van een nieuwe orde. 

De oude orde is de 3e dimensie, die verbonden is aan het mentale denken; deze is duaal en gaat uit van tegenstellingen. De nieuwe orde is de 4e dimensie, die verbonden is aan het voelen (hart). Hierin is alles vloeiend als water en vormen uitersten juist de polen waardoor alles in balans blijft. De huidige gebeurtenissen vragen je welk perspectief je kiest. Het oude of het nieuwe? Het oude perspectief roept je op om te oordelen, mensen in een hokje te zetten en af te schrijven als goed of fout, maar lost niets op. Het nieuwe perspectief vraagt je je plaats in te nemen en datgene te doen dat binnen jouw macht ligt. Dus niet in onmacht of overmacht te schieten maar te zien wat je wél kunt doen. En vergis je niet in de impact daarvan: als voldoende mensen heel bewust het licht van hun unieke gaven neerzetten is de impact op het collectieve veld net zo groot als die van de afschuwelijke gebeurtenissen. 

Hoe gruwelijk ook, deze gebeurtenissen geven ons de kans... Lees verder

Geen opmerkingen: