zaterdag, december 01, 2012

Ziel en geest – 7

We gaan steeds helderder waarnemen. We gaan helderder voelen, zien, horen, weten en zelfs ruiken. Dat komt door de grotere tegenwoordigheid van onze Geest. Dit proces is niet tegen te houden. De sluiers lossen op. En dat geldt niet alleen voor ieder persoonlijk, het geldt ook voor de aarde als geheel. De afsluiting van de aarde omwille van de afgelopen ontwikkeling is voorbij. We hebben als het ware in quarantaine gezeten. We waren afgesloten van de kosmos en zijn helemaal gericht geraakt op het aardse als waren wij de enigen in het universum. Deze energetische quarantaine is nu voorbij. De sluier die ons omgeven heeft, waardoor wij er zelf niet uit konden en invloeden uit het universum er niet in konden, is aan het oplossen. Vergelijk het met een ozonlaag waar gaten in komen. Onze wereld is groter aan het worden, zowel buiten als binnen onszelf.

Dit geldt voor iedereen die op aarde rondloopt. Echter, niet iedereen is zich dit bewust. Degenen met een oudere ziel, dus die hier het langst rondlopen en die veel aardse ervaring hebben, worden zich dit als eerste bewust. Best logisch. Dit bewustwordingsproces verloopt als een golf: eerst een kleine groep waaruit een kritische massa ontstaat, dan de grote massa en vervolgens een in grootte afnemende restgroep. Vergelijkbaar met de marketingcurve:


Nu kun je je zorgen maken over de grote massa ‘die het nog niet in de gaten heeft’ maar dat heeft weinig zin. Alles komt vanzelf, op z’n eigen tijd. In de geestelijke wereld wordt op dit moment gezegd: “Wees alsjeblieft blij dat de grote massa het nog niet in de gaten heeft... kijk hoe veel moeite je zelf al hebt met alle aanpassingen, hoe hoog de spanning soms oploopt... je moet er toch niet aan denken dat dit bij iedereen tegelijk zou gebeuren?” De verantwoordelijkheid die je misschien voelt t.a.v. ‘de grote massa’ kun je richten op je eigen bewustwordingsproces. Hoe beter je gaat begrijpen hoe je om kunt gaan met de huidige veranderingen, als je deze doorleeft en hier op aarde vorm geeft, wordt je een ervaringsdeskundige en maak je jezelf klaar om straks, als het nodig is, anderen bij te kunnen staan en te helpen. Dat is de vorm waarin je je zorg voor de wereld om je heen kunt gieten. Dus maak eerst jezelf klaar, zodat je er daarna voor anderen kunt zijn. Net als in het vliegtuig: doe eerst je eigen zuurstofmasker op en daarna pas bij je kind.

Eén van de kenmerken van de 4e dimensie is de uitdrukking van oprechte Liefde voor jeZelf. Dat je jezelf zodanig lief hebt dat je jezelf geen geweld meer aan doet. Uit deze liefde voor jezelf vloeit als vanzelf de liefde voor de jou omringende wereld voort. In de 3e dimensie was ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ nog een gebod. In de 4e dimensie is dit een wetmatigheid. Je kúnt een ander niet meer en ook niet minder lief hebben dan jezelf. Dus hoe groter de liefdevolle zorg voor jezelf, hoe groter je liefde voor de wereld om je heen. Dat betekent: jezelf respecteren en serieus nemen. Jezelf toestaan datgene te doen waar jouw motortje van gaat lopen. Luisteren naar hetgeen je voelt en onderzoeken welke boodschap dat in zich draagt. Je vrij voelen om jouw keuzes te maken. Je niet laten dwingen, noch jezelf dwingen. Jezelf geen schade berokkenen door dingen te denken, te zeggen of te doen die jou of de wereld om je heen lelijk maken. Als je deze artikelen leest, als je bezig bent met je bewustzijnsontwikkeling, wordt je geacht deze verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen, zodoende bij te dragen aan het ontstaan van de kritische massa en vervolgens dienstbaar te kunnen zijn.

En de ‘grote massa’ die nog komen gaat zal het moeilijker hebben dan jij. Want jij bent tenslotte al ‘ouder’. Je hebt al een groot deel van het aardse ontwikkelingsprogramma doorlopen. Je hebt veel ervaring opgedaan, je hebt de uitersten van het leven ondervonden en bent nu in staat om vrije keuzes te maken op basis van deze ervaringen, die je in je ‘ziele-rugzak’ hebt zitten. De grote massa heeft deze ervaringen in minder mate en toch gaan ook zij mee in deze grote ‘upgrade’. Dat is niet makkelijk. Sommige mensen maken zich hier oprecht zorgen over: Hoe moet dat nou met deze mensen, die al die ervaringen nog niet hebben? Daar kunnen we ons op dit moment nog moeilijk een voorstelling van maken maar je kunt het vergelijken met de automatisering: In alle lagen van het onderwijs wordt gebruik gemaakt van computers. Of je nou op de lagere school, de middelbare school of het vervolgonderwijs zit maakt niet uit; we hebben allemaal profijt van de automatisering. En dan maakt het niet uit of je begrijpt hoe zo’n computer precies werkt of in elkaar zit, laat staan hoe je die moet maken; je kunt er gebruik van maken en ermee werken. Het leren is er makkelijker door geworden en de manier waarop onderwijs plaatsvindt is er structureel door veranderd. Echter, dit verandert niets aan het feit dat je onderwijs volgt. Zo kan je ook de overgang naar de 4e dimensie zien. Niemand gaat ineens van de middelbare school naar de universiteit – het zou niet eerlijk zijn om iemand dat aan te doen. Als je op de middelbare school zit blijf je daar, alleen de leeromgeving verandert waardoor sommige lesonderdelen veel makkelijker en sneller doorlopen kunnen worden en er nieuwe lesonderdelen bij kunnen komen.

Je zou kunnen zeggen dat er op dit moment grofweg 3 groepen zijn op de planeet: een groep die al een nieuw (ziele)lichaam heeft, een groep die de transformatie naar het nieuwe lichaam gaat maken tijdens de huidige incarnatie en een groep die de planeet zal verlaten om later in een nieuw lichaam weer terug te komen (opnieuw geboren te worden). De eerste groep kun je aanmerken als de nieuwe-tijdskinderen. Zij zijn als het ware al ingericht op de nieuwe onderwijsomgeving en hebben moeite om binnen het oude systeem te functioneren. De laatste groep heeft tijdens de huidige incarnatie dusdanig in het oude systeem gefunctioneerd dat het bijna niet mogelijk is dit te transformeren (en dat heeft niet per definitie met leeftijd te maken) en dus wordt dit ook niet van hen gevraagd. De tweede groep vormt de golf die hierboven is genoemd. Hier moet echter nog een kleinere vierde groep genoemd worden. In de afgelopen tijd, en vooral sinds de Venus-overgang (eind mei/begin juni) heeft een aantal mensen de planeet verlaten op een wijze die we niet begrijpen. Er zijn mensen ziek geworden en gestorven waarvan we het niet verwachtten. Een aantal van hen heeft zelf een eind aan het leven gemaakt. Sommigen hebben een ongeluk gehad. Dit is een (relatief kleine) groep die een offer brengt. Zij zijn ‘aan de andere kant’ nodig om zielen die in verwarring overgaan (‘overlijden’) op te vangen en te begeleiden.

Wat er in de (nabije) toekomst zal gebeuren... we weten het niet. Het heeft ook weinig zin om je daarmee bezig te houden want je hebt geen macht over de (kosmische) veranderingen die sowieso plaatsvinden. Het enige wat je kunt doen is werken aan en met datgene waar je wel macht over hebt: jezelf. Op die manier geef je de veranderingen op aarde vorm en draag je bij aan het overgangsproces. Met elke stap die jij neemt leg je een energetisch spoor waarover anderen kunnen lopen: je legt een nieuwe weg aan. De manier waarop je kunt bijdragen aan de veranderingen is door verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. Neem deze artikelen mee de maand december in. Lees ze nog een keer... er staat meer in dan je tot nu toe gelezen hebt. Betrek het op jezelf, pas het toe in jouw leven en deel vervolgens uit wat je ontdekt en ondervonden hebt... in de eerste plaats door het te dóen. Doe het niet voor anderen, doe het anderen vóór.

1 opmerking:

Annelies zei

Ik heb al je berichten weer eens doorgelezen en er staat inderdaad meer in dan ik in de eerste instantie las..een "aha" gevoel en het welbekende kwartje..Ik merk aan mezelf dat ik meer ruimte neem om mijn gevoel te bekijken en niet zomaar meer ja of nee zeg op dingen..ook voel ik me steeds minder schuldig als ik nee zeg, of als ik zeg "ik weet het niet"...ik krijg steeds meer het idee "dat ik ertoe doe"..raar gevoel, maar erg bevrijdend! Dankjewel Leonne voor het uitleggen! Liefs, Annelies