maandag, november 18, 2019

Het is me duidelijk geworden (of beter: gemaakt :-) dat er verschillende mensen zijn die af en toe behoefte hebben aan ruggespraak. Heb je al eerder een gidssessie met karmisch onderzoek gehad? Dan staat de praktijk voor je open om een afspraak te maken van november tot april (de andere helft van het jaar ben ik in Frankrijk). 

Ben je hier terecht gekomen en heb je nog nooit een gidssessie gedaan? Er zijn altijd uitzonderingen. Als je voelt dat je echt bij mij moet zijn, neem dan contact met me op. Ik doe geen karmische onderzoeken en zgn. 'readings' meer zoals ik dat tot eind 2017 heb gedaan. Wel kan ik je helpen en leren om vanuit het perspectief van de geestelijke wereld naar de omstandigheden in je leven te kijken en zo antwoorden te vinden op de vragen die je hebt. Mijn begeleiders in de geestelijke wereld laten mij weten of je bij mij op je plaats bent of niet.